ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η στοχοθεσία του Σχολείου για το Γυμνάσιο μπορεί να συνοψισθεί στα ακόλουθα:

 1. δημιουργία όλων των γνωστικών προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών στο Λύκειο
 2. καλλιέργεια των προσωπικών δεξιοτήτων του μαθητή
 3. απόκτηση τίτλου γλωσσομάθειας στις διδασκόμενες ξένες γλώσσες (4 επίπεδα Αγγλικών- 2 επίπεδα στα Γαλλικά και Γερμανικά)
 4. εξοικείωση με τον κόσμο της πληροφορικής- απόκτηση τίτλων πιστοποίησης γνώσης Η/Υ
 5. γνωριμία με τον κόσμο της Τέχνης και της Οικολογίας- ομάδες Θεάτρου- Μοντέρνου Χορού- Ζωγραφικής – Ραδιοφώνου
 6. δημιουργία ερεθισμάτων και παροχή εμπειριών μέσω των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, των εκδρομών και εκδηλώσεων
 7. καλλιέργεια της αγάπης για τον αθλητισμό και γνωριμία με τα κυριότερα σπορ – ομάδες Ποδοσφαίρου- Μπάσκετ και Βόλεϊ με έμφαση στην προσποίηση και την τεχνική.

Ήδη από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και μέχρι την τελευταία τάξη του λυκείου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πανελλήνιους διαγωνισμούς αλλά και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ορισμένα τέτοιους είδους προγράμματα είναι:

 • Συμμετοχή σε A.C.M.U.N. (ANATOLIA COLLEGE MODEL UNITED NATIONS)
 • Συμμετοχή σε D.S.A.M.U.N. (DEUTSCHE SCHULLE ATHEN MODEL UNITED NATIONS)
 • Συμμετοχή σε EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)
 • EUROSCOLA- (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ & Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ)

Για να πετύχουν τους παραπάνω στόχους τους τα Εκπαιδευτήρια ¨Αθηνά΄΄ παρέχουν:

 1. διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα (40 διδακτικές ώρες την εβδομάδα
 2. ποιοτικές γνώσεις μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους
 3. ποικίλες πολιτιστικές- περιβαλλοντικές και αθλητικές δραστηριότητες
 4. σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας σε αίθουσες προβολών
 5. ενισχυτική απογευματινή διδασκαλία
 6. ειδικά τμήματα το απόγευμα για τις εξετάσεις της Μαθηματικής εταιρείας
 7. συμμετοχή σε λογοτεχνικές ομάδες
 8. συμμετοχή σε καλοκαιρινά Campus στην Αγγλία για εξάσκηση της Αγγλικής γλώσσας και ανάπτυξη της προσωπικότητας τους
 9. δημιουργία εθελοντικών ομάδων

ΛΥΚΕΙΟ

Στόχος του Λυκείου “Αθηνά” είναι η ολοκλήρωση της γενικής παιδείας και η μετατόπιση του κυρίου βάρους της εκπαιδευτικής προσπάθειας στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα Εκπαιδευτήρια “Αθηνά” εγγυώνται την ολοκληρωμένη προετοιμασία του μαθητή για την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήματα:

 • καθηγητές με πολυετή φροντιστιριακή εμπειρία
 • περιορισμένος αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα
 • διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών με επιπλέον ώρες διδασκαλίας και μελέτης
 • συνεχής έλεγχος των γνώσεων του μαθητή και κάλυψη κάθε μαθησιακού κενού
 • έμφαση στην εμπέδωση της παρεχόμενης γνώσης και στην αυτενέργεια του μαθητή
 • προγραμματισμός τηε εξεταστέας ύλης και έγκαιρη ολοκλήρωση της διδασκαλίας της
 • μεθοδικά βοηθήματα για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Τα διαγωνίσματα αποτελούν για τα Εκπαιδευτήρια “Αθηνά” ένα από τα πιο χρήσιμα και αποτελεσματικά “εργαλεία” για την επίτευξη των γνωστικών στόχων. Και αυτό γιατί:

 • αποτελούν κίνητρο για εντατικοποίηση της μελέτης
 • συμβάλλουν στην εμπέδωση της ύλης
 • εξοικειώνουν το μαθητή με τις συνθήκες των Γενικών Εξετάσεων
 • παρέχουν την ευκαιρία αξιόπιστης αξιολόγησης
 • καλλιεργούν κάθε νοητική δυνατότητα του μαθητή

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Τα Εκπαιδευτήρια “Αθηνά” διανέμουν δωρεάν σε όλους τους μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου-Λυκείου βοηθήματα για κάθε διδασκόμενο μάθημα. Τα βοηθήματα αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της διδακτέας ύλης και στην εξάσκηση του μαθητή μέσω των ασκήσεων και εργασιών που περιέχουν.