Τα εκπαιδευτήρια “Αθηνά” αποτελούν έναν ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Οργανισμό, ο οποίος παρέχει γενική παιδεία υψηλού επιπέδου και προετοιμάζει τους μαθητές να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της ζωής και της νέας εποχής που διαμορφώνεται. Μιας εποχής που απαιτεί ουσιαστική πνευματική καλλιέργεια, σύγχρονες γνώσεις, ηθική συγκρότηση, πολύπλευρη και δημιουργική προσωπικότητα. Με αυτό το μήνυμα τα Εκπαιδευτήρια “Αθηνά” φιλοδοξούν να διαμορφώσουν τον πολίτη του 21ου αιώνα που θα έχει αφομοιώσει τις αξίες του Ελληνικού πολιτισμού, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και θα οραματίζεται ένα δημιουργικό μέλλον.

Πιστεύοντας βαθιά στην παιδευτική λειτουργία της Εκπαίδευσης, έχουν θέσει ως αποστολή τους τη διαμόρφωση ανθρώπων με άρτια πνευματική συγκρότηση, υψηλό ήθος και υποδειγματική υπευθυνότητα. Ανθρώπων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και οι οποίοι θα ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο ως δημιουργικά μέλη και ενεργοί πολίτες.

Αυτήν την υψηλή τους αποστολή τα Εκπαιδευτήρια υπηρετούν με εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλής επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, τέλειες εγκαταστάσεις, άριστη οργάνωση και με ένα διευρυμένο, σύγχρονο και ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσδιορίζεται από τους ακόλουθους στόχους:

  • τη μετάδοση ανθρωπιστικών αξιών, αρχών και ιδανικών
  • τη διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα των μαθητών και κυρίως την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης
  • την άριστη γνωστική κατάρτιση των μαθητών που θα τους επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • το σεβασμό της Εθνικής μας Κληρονομιάς και Παράδοσης
  • την αγάπη για τη φύση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
  • τη γόνιμη γνωριμία με την Τέχνη, την Επιστήμη και την Τεχνολογία
  • την ενθάρρυνση της σωστής σωματικής άσκησης και της αγάπης για τον αθλητισμό
  • την προετοιμασία των μαθητών ως πολιτών της Ελλάδας, της Ευρώπης και του Κόσμου