Θεματική Εβδομάδα «Διατροφή και ποιότητα ζωής»

Στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας που υλοποιήθηκε κατά το τρέχον έτος στο Σχολείο μας ,στη θεματική ενότητα «Διατροφή και ποιότητα ζωής» οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, υπό τον συντονισμό των εκπαιδευτικών του Σχολείου  Κούκου Ειρήνης και  Νταγιάντα Πάρη, κατέγραψαν τις απόψεις τους σε  ερωτηματολόγιο που αφορούσε τις διατροφικές τους συνήθειες. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της μικρής αυτής έρευνας παρουσιάστηκαν  και αναλύθηκαν σε μια προβολή PowerPoint.

Παράλληλα, με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου στους μαθητές πραγματοποιήθηκε  ομιλία-παρουσίαση  για την σημασία  της ισορροπημένης διατροφής καθώς και για τροφές που βοηθούν στην  πνευματική συγκέντρωση των μαθητών. Η γενική εικόνα που αποκομίσαμε όλοι οι συμμετέχοντες σχετικά με της διατροφικές συνήθειες των μαθητών της Α’ Γυμνάσιου ήταν αρκετά ενθαρρυντική. Αποδείχθηκε συγκεκριμένα ότι οι μαθητές – μαθήτριες διαθέτουν και ενημέρωση και σωστές διατροφικές επιλογές, πράγμα πολύ σημαντικό για τους ίδιους και τη κοινωνία συνολικά.