Συζήτηση και βιωματικό εργαστήριο

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου στα Εκπαιδευτήρια ΄΄Αθηνά΄΄ έγινε συνάντηση βιωματικής μάθησης με αντικείμενο την επιρροή του διαδικτύου στην καθημερινότητα των εφήβων. Η κα.Μαïμάρη Ειρήνη (Ειδική Παιδαγωγός) και η κα.Ποποντοπούλου Χριστίνα (Ψυχολόγος) αφού συζήτησαν με τους μαθητές και τις μαθήτριες της πρώτης τάξης Γυμνασίου (Α1 ,Α2) τα θετικά και αρνητικά της χρήσης του διαδικτύου, τα κατέγραψαν στον πίνακα της τάξης. Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και με τη βοήθεια εποπτικού υλικού (εικόνες της χρήσης του διαδικτύου) κλήθηκαν να περιγράψουν τόσο το μήνυμα της εικόνας όσο και τα συναισθήματα που τους δημιουργούνται.


Μετά την πρώτη αυτή προσέγγιση, στη μια ομάδα μοιράστηκαν εικόνες όπου απεικονίζονταν τα πλεονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου και στην άλλη ομάδα μοιράστηκαν εικόνες όπου απεικονίζονταν τα μειονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου. Από την κάθε ομάδα με απόφαση των μελών της ορίστηκε ένας μαθητής ο οποίος ανέλαβε να παρουσιάσει στους υπόλοιπους την εικόνα που προκάλεσε την
μεγαλύτερη θετική εντύπωση. Αντίστοιχα και ο μαθητής που επιλέχθηκε από την άλλη ομάδα, περιέγραψε την εικόνα που τους έκανε τη μεγαλύτερη αρνητική εντύπωση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στον
πρωτόγνωρο αυτόν τρόπο μάθησης ενώ επέδειξαν υψηλές ικανότητες διαλόγου και συνεργασίας. Ακόμη παρακινήθηκαν να εκφράσουν τα συναισθήματα τους αλλά και τις απορίες τους για διάφορα θέματα που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου (ασφάλεια, επίβλεψη, εναλλακτικές επιλογές για τη μείωση της χρήσης). Με τον τρόπο αυτό κάθε παιδί προστατεύεται από μια πιθανή επικίνδυνη και βλαπτική χρήση του διαδικτύου, αυτού του πανίσχυρου μέσου της εποχής μας.