Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Erasmus στα Εκπαιδευτήρια Αθηνά.

Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς τελείωσε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν τα Εκπαιδευτήρια Αθηνά με κωδικό σχεδίου 2017-1-CZ01-KA219-035404 και τίτλο “ Let`s cross the boundaries of primary education together”, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.  Η τελευταία διακρατική συνάντηση έλαβε χώρα στο τέλος Ιουνίου και χώρα υποδοχής ήταν η Τσεχία. Πιο συγκεκριμένα, στην πόλη Μόστ της Τσεχίας, δηλαδή στην έδρα του συντονιστικού σχολείου, μετέβησαν οι εκπαιδευτικοί Ρίζος Ευάγγελος, Νταμπαλή Καλλιόπη και Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο σχολείο η συντονίστρια του έργου κυρία  Eva Münchova είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς επίσης και τον αντίκτυπο που είχε το πρόγραμμα τόσο στους καθηγητές όσο και στους μαθητές. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν οι εκπαιδευτικοί των έξι χωρών-εταίρων  ταξίδεψαν, ήρθαν σε επαφή με εκπαιδευτικούς οργανισμούς Ευρωπαϊκών χωρών, ανέπτυξαν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και πραγματοποίησαν επιμορφωτικές συναντήσεις και ημερίδες στα σχολεία τα οποία επισκέφτηκαν κατά τα δύο χρόνια της διάρκειας του προγράμματος. Κοινή πεποίθηση όλων των εκπαιδευτικών ήταν ότι  οι στόχοι του σχεδίου επιτεύχθηκαν στο μέγιστο βαθμό και τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ενίσχυσαν σημαντικά την ευρωπαϊκή τους διάσταση, έχοντας πλέον ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus + eTwinning και σε άλλες ευρωπαϊκές συνεργασίες.

Ως εκ τούτου, λοιπόν, και εμείς οι καθηγητές-μέλη της παιδαγωγικής ομάδας των Εκπαιδευτηρίων Αθηνά που είχαμε ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα όχι μόνο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αλλά ότι ως συνολική εμπειρία  αποτέλεσε ένα από τα πιο θετικά και δημιουργικά στοιχεία των δύο τελευταίων σχολικών ετών.