Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + 2019-2021

Τη σχολική χρονιά 2019-2020 εγκρίθηκε και ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα Εrasmus + για τα Εκπαιδευτήρια ‘Αθηνά’ το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το 2021. Πρόκειται για μια στρατηγική σύμπραξη μεταξύ σχολείων που στόχο έχει την ενδυνάμωση της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η διακρατική αυτή συνεργασία προάγει την καινοτομία στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, σφυρηλατώντας έτσι τη διεθνή  διάσταση της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, από κοινού το σχολείο μας σε συνεργασία με γυμνάσια από τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, τη Δανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Γερμανία (που είναι και η χώρα συντονιστής του προγράμματος) θα εκπονήσουν Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο `Together for a healthy living in Europe, we make students strong`. «Όλοι μαζί για μια υγιεινή ζωή στην Ευρώπη, εμείς κάνουμε τους μαθητές μας δυνατούς». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ανταλλαγές μεταξύ των σχολείων. Σε κάθε επίσκεψη προβλέπεται η μετακίνηση τεσσάρων μαθητών και δύο συνοδών καθηγητών.  Αναλύοντας τον τίτλο του προγράμματος μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι η εκπόνηση του συγκεκριμένου σχεδίου προέκυψε από τη διαπίστωση της σχολικής κοινότητας ότι σε όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες επικρατούν οι ίδιες λανθασμένες διατροφικές συνήθειες μεταξύ των εφήβων. Η εκπαίδευση, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των παιδιών, θα πρέπει να συμβάλλει αποφασιστικά στην αλλαγή αυτής της λανθασμένης πρακτικής από πλευράς των νέων.

Κατά την περίοδο από 4 μέχρι 8 Νοεμβρίου, οι εταίροι από όλες τις χώρες βρέθηκαν στην πόλη μας, προκειμένου να λάβουν μέρος στην πρώτη διακρατική συνάντηση και να συνδιοργανώσουν το πρόγραμμα. Μέσα σε συνεργατικό κλίμα, με ομαδικό πνεύμα και θετική διάθεση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, με σκοπό το συντονισμό και τον καθορισμό των δράσεων κάθε κινητικότητας. Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες τις οποίες είχε προετοιμάσει επιμελώς το Σχολείο μας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επισκεφτήκαμε παραγωγικές δομές του νομού, πρωτοποριακές ως προς τους τρόπους παραγωγής, καθώς και το ΤΕΦΑΑ από το οποίο έγινε παρουσίαση μελετών σχετικών με την υγιεινή διατροφή ειδικά των εφήβων. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να εξάρω την καθοριστική συνδρομή του Δρ.Αθανασίου Τζιαμούρτα, καθηγητή του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη παρουσίαση των μελετών της επιστημονικής ομάδας του.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών των Εκπαιδευτηρίων ‘Αθηνά’ θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση της πρώτης αυτής συνάντησης.

Ρίζος Ευάγγελος

Υπεύθυνος υλοποίησης και διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus