Τα Εκπαιδευτήρια « Αθηνά» σε νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολικής Σύμπραξης Erasmus +.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δόθηκε ταυτόχρονα «το εναρκτήριο λάκτισμα» για μια ακόμη συμμετοχή του Σχολείου μας σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + με τίτλο “ Let’s cross the boundaries of primary education together”.

Η πρώτη επίσημη διακρατική συνάντηση των συντονιστών κάθε σχολείου πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο Oberschule Westercelle στην πόλη Celle της Γερμανίας από 2-5 Νοεμβρίου. Το σχολείο μας εκπροσώπησαν ο κ. Ρίζος Ευάγγελος, καθηγητής της γερμανικής γλώσσας και συντονιστής του προγράμματος και η κα Πυρώτη Σταυρούλα, καθηγήτρια της αγγλικής γλώσσας και υπεύθυνη του τμήματος ξένων γλωσσών του Σχολείου μας.

Η διοργανώτρια-συντονίστρια χώρα του προγράμματος είναι η Τσεχία που εκπροσωπείται από την πόλη Most. Οι υπόλοιπες χώρες εταίροι αποτελούνται από τη Δανία με την πόλη Odense, την Ισπανία η οποία εκπροσωπείται από την Barcelona,η προαναφερθείσα Γερμανία με την πόλη Celle, η Κροατία με την πόλη Strahoninec, και τέλος η Ελλάδα με τη συμμετοχή της πόλης μας και πιο συγκεκριμένα του Σχολείου μας, των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο έτη 2017-2019, κατά τη διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν έξι κινητικότητες με τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών καθηγητών από κάθε σχολείο. Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ηλικίας 11-15 ετών, θα συνεργαστούν, θα ανταλλάξουν ιδέες οργανωμένοι σε ομάδες εργασίας χρησιμοποιώντας ως κύριο εργαλείο τη διαδικτυακή πλατφόρμα του e-twinning.

Το παραγόμενο προϊόν του εν λόγω προγράμματος θα είναι οκτώ τεύχη ενός σχολικού περιοδικού καθένα από τα οποία θα είναι αφιερωμένο σ’ ένα σχολικό μάθημα. Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο της Τσεχίας είναι υπεύθυνο για το μάθημα της Φυσικής, της Ισπανίας για το μάθημα της Γεωγραφίας, της Γερμανίας για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Βιολογίας, της Κροατίας για τα Μαθηματικά, της Δανίας για τα Καλλιτεχνικά και την Ιστορία και τέλος το σχολείο μας για το μάθημα της Μουσικής.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων (teachers meeting), οι εκπαιδευτικοί θα ανταλλάσσουν ιδέες, απόψεις και θα δημιουργούν, μέσω του λεγόμενου short-term joint staff training event, τη βάση εργασίας πάνω στην οποία θα στηρίζονται οι μαθητές για τη δημιουργία του εκάστοτε τεύχους.

Μέσα απ’ όλες αυτές τις συναντήσεις, στόχος είναι η συνεργασία και η ανταλλαγή καινοτόμων και άρτιων εκπαιδευτικών πρακτικών και δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα οι μαθητές μας θα συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας με παιδιά προερχόμενα από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά υπόβαθρα και κοινωνικά ενδιαφέροντα. Αυτό το κομμάτι του προγράμματος επικεντρώνεται στη χρήση ξένης γλώσσας και στη βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης των έξι σχολείων εταίρων στο Celle της Γερμανίας συζητήθηκαν και οργανώθηκαν τα εξής :

  • Έγινε επισκόπηση όλων των δράσεων που είναι να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και των αποτελεσμάτων που είναι να παραχθούν. Επίσης οριστικοποιήθηκαν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες που έχει ο κάθε εταίρος.
  • Ο συντονιστής αρχικά, ενημέρωσε σχετικά με την οικονομική διαχείριση του προγράμματος και στη συνέχεια ο κάθε εταίρος κατέθεσε τις πληροφορίες που είχε από την εθνική του μονάδα.
  • Οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες για τις επόμενες δύο συναντήσεις.
  • Αποφασίστηκε η διοργάνωση διαδικτυακής ψηφοφορίας για τον τίτλο του σχολικού περιοδικού.
  • Οργανώθηκαν όλες οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν πριν και κατά τη διάρκεια της επόμενης συνάντησης στην Τσεχία το Φεβρουάριο του 2018.
  • Συζητήθηκαν πολλές άλλες διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών εκτός από την ουσιαστική εργασία, όλοι οι συνεργάτες – συντονιστές του προγράμματος είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στην πόλη του Celle, να απολαύσουμε τη γερμανική κουζίνα, να γνωρίσουμε και να συζητήσουμε με αρκετούς εκπαιδευτικούς και γενικότερα να έρθουμε σε επαφή με τη γερμανική κουλτούρα και το γερμανικό πολιτισμό.

Αξίζει να τονιστεί ότι η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας, ήταν πολύ καλά οργανωμένη και ιδιαίτερα παραγωγική, δημιουργώντας τους καλύτερους οιωνούς για μια επιτυχή πορεία του προγράμματος.

Ευάγγελος Ρίζος, Σταυρούλα Πυρώτη

Φωτογραφίες

{gallery}ekpaideutika-programmata/ksenoglwssa/erasmus/2017-2019{/gallery}