Με την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς τα Εκπαιδευτήρια “ΑΘΗΝΑ” έχουν ως σκοπό να εντάξουν στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους ένα δίωρο μουσικής παιδείας κάθε εβδομάδα. Αυτό το δίωρο έρχεται ως συνέχεια μιας τριετούς προσπάθειας, κατά την οποία το ενδιαφέρον των μαθητών εκδηλώθηκε έντονα, όπως αυτό αποτυπώνεται στους μουσικούς διαγωνισμούς και τη συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές γιορτές.

Σε αυτό το δίωρο οι μαθητές που θα το επιλέξουν, θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους στο τραγούδι ατομικά και συλλογικά μέσω της χορωδίας. Το βασικό ρεπερτόριο περιλαμβάνει τραγούδια από το Μάνο Χατζηδάκη, το Μίκη Θεοδωράκη ως και negro spiritual.

Η εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές τεχνοτροπίες της μουσικής είναι ένας από τους βασικούς στόχους αυτού του τμήματος. Ο δεύτερος στόχος είναι να συγκροτηθούν μικρές ορχήστρες, στις οποίες οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιδείξουν τις κλίσεις τους και να τις βελτιώσουν μέσα στα πλαίσια της μουσικής ομάδας. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των παιδιών οι μικρές ορχήστρες θα δώσουν το στίγμα τους στις εκδηλώσεις του σχολείου. Επίσης θα υπάρξει συνεργασία με καταξιωμένους και έμπειρους μουσικούς.

Το μέλημα των εκπαιδευτηρίων “ΑΘΗΝΑ” είναι οι μαθητές του να αποκτήσουν μια μουσική παιδεία αφενός και μια αισθητική καλλιέργεια αφετέρου. Αμφότερα είναι απαραίτητα εφόδια για μια σωστή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Σε ένα τρίτο στάδιο, οι μαθητές θα εξοικειωθούν πρακτικά συμμετέχοντας σε ομάδες για την παραγωγή μικρού μήκους ταινίας.