Η Τέχνη ανοίγει διαύλους επικοινωνίας, προβάλλει, προκαλεί και ενώνει τους ανθρώπους. Υπάρχει μια ανεξήγητη ορμή που ωθεί κάποιους ανθρώπους να επιλέξουν και άλλες οδούς έκφρασης – επικοινωνίας πέραν του λόγου ή του σώματος. Αυτές τις οδούς θα τις βρούμε στην Τέχνη.

Τα Εκπαιδευτήρια “ΑΘΗΝΑ” θέλουν να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές τους να βρουν αυτή την πτυχή του εαυτού τους παρακολουθώντας ένα δίωρο εικαστικής έκφρασης την εβδομάδα. Οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να πειραματιστούν με τα χρώματα, να δημιουργήσουν εικόνες, να απελευθερώσουν την φαντασία τους, να αισθανθούν την χαρά της δημιουργίας.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν θα είναι ποικίλα και θα δοκιμάσουν να συνθέσουν εικόνες με πολλούς τρόπους. Πέραν της δημιουργίας οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνοτροπίες ζωγράφων και να κατανοήσουν την εικαστική γλώσσα.

Κατά καιρούς θα γίνονται επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους για να μάθουν τα παιδιά να βλέπουν και να αισθάνονται ένα έργο Τέχνης, ενώ στο τέλος της χρονιάς τα έργα των μαθητών θα παρουσιασθούν σε μια σχετική έκθεση.