Διάκριση μαθητή στο διαγωνισμό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

O μαθητής της Β΄ τάξης Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» Λέφας Αλέξιος απέσπασεέπαινο συμμετέχοντας στο διαγωνισμό «Γνώση και κατανόηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού».