Οι Μαθηματικοί διαγωνισμοί…

Οι Μαθηματικοί διαγωνισμοί έχουν τις ρίζες τους στο 18ο αιώνα στην Αγγλία. Ο διαγωνισμός Mathematical Tripos άρχισε από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ενώ στη Γαλλία υπήρχε ο διαγωνισμός Concours. Στη χώρα μας ο πρώτος Μαθηματικός διαγωνισμός έγινε το 1933 και υπάρχει συνέχεια μέχρι τις μέρες μας με αρκετά μεγάλη συμμετοχή των μαθητών.

Οι Μαθηματικές Ολυμπιάδες…

Οι Μαθηματικές Ολυμπιάδες είναι διαγωνισμοί Μαθηματικών στις οποίες συμμετέχουν μαθητές λυκείων από διάφορες χώρες και είναι από εκείνες τις εκδηλώσεις που ισχυροποιούν τους δεσμούς ανάμεσα στις χώρες, προωθούν τις επιστήμες αλλά και τη φιλία μεταξύ των λαών. Η πρώτη Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα έγινε το 1959 στη Ρουμανία και συνεχίστηκε να διεξάγεται κάθε έτος σε διαφορετική χώρα. Με την πάροδο των χρόνων οι συμμετοχές των χωρών συνεχώς αυξάνονται. Οι Μαθηματικές Ολυμπιάδες συγκεντρώνουν το διεθνές ενδιαφέρον της Μαθηματικής επιστημονικής κοινότητας και όχι μόνο, καθώς και κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου. Η Ελλάδα λαμβάνει μέρος με την Εθνική μας ομάδα από το 1975 και ήταν διοργανώτρια το 2004 στην Αθήνα.

Διακρίσεις