Εκδήλωση αποφοίτων 2002

Εκδήλωση αποφοίτων 2001 Σχολικές Εκδηλώσεις 2001-2002, Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Τρίκαλα “…Είναι μέσα στη φύση των νέων, στην αδιάφθαρτή τους αγνότητα, να πιστεύουν στο τέλειο και όταν βλέπουν τις αδυναμίες ή τα ελαττώματα των μεγαλυτέρων τους, να πιστεύουν πως αυτοί, όταν κάποτε πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους, θα ξεριζώσουν την κάθε κακία και θα πλάσουν έναν […]