Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Τρικάλων Α.Ε δ.τ. ΑΘΗΝΑ Α.Ε.

  • ΑΦΜ: 998613974
  • ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2431088600

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί