«Διαγωνισμός spelling bee»

Σε αυτό τον διασκεδαστικό διαγωνισμό ορθογραφίας οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν επανάληψη του λεξιλογίου και ταυτόχρονα να μάθουν καινούριες λέξεις, μέσα από μια διαδικασία που μοιάζει με παιχνίδι. Όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό ενώ ξεχωριστά συγχαρητήρια αξίζουν στους νικητές και των τριών τάξεων!

Congratulations!