Επιστροφή των μαθητών μας στο φυσικό τους χώρο!

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μαθητές και καθηγητές του Σχολείου μας επέστρεψαν στο φυσικό τους χώρο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα  υγιεινής και  προστασίας της υγείας τους. Πρώτα απ’ όλα διαμορφώθηκαν αίθουσες διδασκαλίας, για να τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση  ανά μαθητή / μαθήτρια. Επίσης, οι μαθητές προαυλίζονται σε διαφορετικά σημεία του προαυλίου κατά τάξεις, διατηρώντας τις ενδεδειγμένες αποστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος γίνεται συστηματικός καθαρισμός των χώρων και υπάρχουν όλα τα μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, ενώ κάθε Παρασκευή γίνεται συνολική απολύμανση του κτιρίου από εξειδικευμένο συνεργείο.

Συνεχές μέλημα του Σχολείου είναι να δημιουργήσει σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς το απόλυτο αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς που είναι απαραίτητο για δημιουργικό εκπαιδευτικό έργο.