ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 04/09/19.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά τη Δευτέρα 02/09/19 & την Τρίτη 03/09/19.

Εκπαιδευτήρια «Αθηνά»