Νοέμβριος 2017 - Προγραμματισμός Δράσεων

Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Ιδιωτικά σχολεία, Τρίκαλα

Συμμετοχή στο μαθηματικό διαγωνισμό «Θαλής»

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία με σκοπό την καλλιέργεια της μαθηματικής παιδείας στη χώρα μας.

Τάξεις υλοποίησης: Γυμνάσιο - Λύκειο
Υπεύθυνος δράσης: Νικόλαος Αμπράζης (Μαθηματικός)

Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Μετάφρασης Juvenes Translatores

Tάξη υλοποίησης: Γ’ Λυκείου
Υπεύθυνος δράσης: Ευάγγελος Ρίζος

Διαγωνισμός ορθογραφίας  στην αγγλική γλώσσα ( Spelling Bee )

Μέσα από τον διαγωνισμό εξετάζονται οι ορθογραφικές ικανότητες των μαθητών στην αγγλική γλώσσα. Λαμβάνει χώρα στην τάξη και οι δέκα επικρατέστεροι θα διαγωνισθούν για το έπαθλο.

Τάξεις υλοποίησης: α΄, β΄ και γ΄ Γυμνάσιου
Υπεύθυνες δράσεις: Σταυρούλα Πυρώτη (Αγγλικής γλώσσας), Ελένη Λιακατή (Αγγλικής γλώσσας), Παρασκευή  Κόσσυβα (Αγγλικής γλώσσας).

facebook contact