Συμμετοχή των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μετάφρασης Juvenes Translatores

Στις 23 Νοεμβρίου, τρεις μαθητές του Σχολείου μας έλαβαν μέρος στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μετάφρασης Juvenes Translatores που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Σχολείου μας από 11:00 – 13:00.

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔΜ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει το συγκεκριμένο διαγωνισμό για σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007.

Το Σχολείο μας είχε την ευθύνη της διοργάνωσης του διαγωνισμού. Διευθέτησε τα πρακτικά ζητήματα όπως τη διάθεση κατάλληλου χώρου και προσωπικού καθώς και μερίμνησε ώστε ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με δίκαιο και αδιάβλητο τρόπο.

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔΜ) διαβίβασε στο Σχολείο μας τα προς μετάφραση κείμενα λίγο πριν την έναρξη του διαγωνισμού. Οι μαθητές Δημήτρης Καραγκάνης και Κωνσταντίνος Κόγιας επέλεξαν μετάφραση γερμανικού κειμένου στην ελληνική γλώσσα και ο μαθητής Γιώργος Παπαπούλιος μετάφραση γαλλικού κειμένου στην ελληνική γλώσσα.

Οι μεταφράσεις στάλθηκαν μέσω τηλεφόρτωσης την ίδια ημέρα στη ΓΔΜ στις Βρυξέλλες.

Η ΓΔΜ θα δημοσιεύσει τα ονόματα των νικητών στον ιστότοπο του Juvenes Translatores το αργότερο μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2018. Οι νικητές θα προσκληθούν στην τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2018. Όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό θα λάβουν πιστοποιητικά συμμετοχής.

Φωτογραφίες

facebook contact